Västerortskyrkan - Carl Nyrén & Sankt Tomas kyrka - Peter Celsning